Korepetytorium podatnika. Rozliczanie PIT

Każdy z nas, a bynajmniej większość ma obowiązek do złożenia zeznania podatkowego. Co to jest? Wielu z was wie i to bardzo dobrze, lecz dla niektórych w woli przypomnienia: zeznanie podatkowe to – przymusowe, nieodpłatne i bezzwrotne świadczenie na rzecz państwa (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa).
Każdy z nas, kto uzyskuje przychód musi się z niego obowiązkowo rozliczyć. Osoby, które chcą wykazać stratę bądź koszty z lat ubiegłych również mają do tego prawo. Jest to bardzo przydatne, ponieważ poniesiona strata czy też koszt może być odliczany od dochodu przez kolejne 5 lat, lecz nie więcej niż 50% straty rocznie.

Na dzień dzisiejszy posiadamy 13 rodzajów podatków. Oto one:

– podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

– podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

– podatek od spadków i darowizn

– podatek od czynności cywilnoprawnych

– podatek rolny

– podatek leśny

– podatek od nieruchomości

– podatek od środków transportowych

– podatek tonażowy

– podatek od wydobycia niektórych kopalin

– podatek od towarów i usług (VAT)

– podatek akcyzowy

– podatek od gier

Mamy również różne terminy do składania zeznania podatkowego:

do 2 lutego

  • – PIT – 16A (KARTA)
  • – PIT – 19A (DUCHOWNI)
  • – PIT – 28 (RYCZAŁT)

do 2 marca

  • – PIT – 40 (ZA PRACOWNIKA)
  • – PIT – 40A (ZUS ZA ŚWIADCZENIOBIORCĘ)

do 30 kwietnia

  • – PIT – 36 (DZIAŁALNOŚĆ)
  • – PIT – 36L (LINIOWY)
  • – PIT 37 (PRACA)
  • – PIT 38 (GIEŁDA)
  • – PIT 39 (NIERUCHOMOŚCI)

Termin, do którego trzeba składać zeznanie podatkowe mija 30 kwietnia o północy. Pamiętając, że osoba, która spóźni się ze złożeniem wyżej wspomnianego dokumentu, będzie pociągnięta do konsekwencji, nie wspominając o nałożonej karze za opóźnienia.

Dla osób bardzo zabieganych jest kilka rozwiązań. Możemy zgłosić się do wykwalifikowanej osoby zajmującej się rozliczaniem PIT-u, albo jeżeli mamy problemy z jego wypełnieniem, Ministerstwo Finansów wyciąga pomocną dłoń i zaprasza do kontaktu telefonicznego. Infolinia jest czynna w godzinach od 10-12, gdzie możemy zaczerpnąć informacji na temat PIT – 28, PIT – 16A i PIT – 19A.

Zeznanie podatkowe możemy składać poprzez:

– Internet, w formie dokumentu elektronicznego (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

– wysłanie dokumentów poprzez placówkę pocztową;

– złożenie przez żołnierza, bądź członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub u kapitana statku;

– w administracji zakładu karnego przez osoby pozbawione wolności;

– w administracji aresztu śledczego przez osoby aresztowane.